Dobrodošli u ECC Mobile

ECC Mobile je aplikacija namijenjena korisnicima ECC kreditnih kartica.

KORIŠTENJE ECC MOBILE APLIKACIJE („ECC Mobile” ili „ECC Mobile aplikacija”) REGULIRANO JE OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA. VAŽNO JE DA IH PROČITATE I RAZUMIJETE. UKOLIKO KLIKNETE NA “PRIHVAĆAM”, PRIHVAĆATE NJIHOVU PRIMJENU TE ISTI PREDSTAVLJAJU UGOVOR IZMEĐU VAS I ECC-A. UKOLIKO NISTE PUNOLJETNI, TREBALI BISTE PROUČITI OVAJ UGOVOR ZAJEDNO SA SVOJIM RODITELJEM ILI SKRBNIKOM KAKO BISTE OSIGURALI DA GA VI I VAŠ RODITELJ ILI SKRBNIK RAZUMIJETE.

Uvjeti korištenja ECC Mobile aplikacije

Uvod

U želji da Vam pružimo bolje iskustvo, veću kontrolu, mobilnost i pristup informacijama u svakom trenutku, izradili smo ECC Mobile; mobilnu aplikaciju za mobilne uređaje s iOS (Apple) i Android operativnim sustavima.

ECC Mobile pruža Vam mogućnost pregleda i zaprimanja informacija vezanih uz kartice i potrošnju po karticama kao što su npr. transakcije učinjene Vašim kreditnim karticama, izmjene ugovorenih postavki kartica poput upravljanja dodijeljenim limitima potrošnje (ako je primjenjivo), autentifikaciju koja je preduvjet za internet (on-line) transakcije karticom i kupnju GSM bonova na ECC Mobile, jednostavno predavanje zahtjeva za promjenama postojećih te uključivanja novih funkcionalnosti i postavki Vaše kartice te druge postojeće i buduće funkcije koje ćemo Vam staviti na raspolaganje.

ECC Mobile možete koristiti sve dok imate barem jednu važeću privatnu kreditnu karticu izdanu od strane ECC-a (dalje: ECC kreditna kartica). ECC Mobile koristite bez naknade.

Registracija i prijava

Erste Card Club dužan je, zbog povećanih regulatornih sigurnosnih zahtjeva i pouzdane autentifikacije klijenata, osigurati sredstvo ili aplikativno rješenje za autentifikaciju koje omogućava identifikaciju korisnika prilikom pristupa ECC Mobile i/ili prilikom korištenja pojedinih usluga putem ECC Mobile. U tu svrhu, razvijen je mToken za pristup ECC Mobile i e-identifikacija u svrhu autentifikacije za izvršenje internet (on-line) transakcija, kupnju GSM bonova i podnošenje zahtjeva za izdavanje ECC kreditne kartice.

Za korištenje ECC Mobile potrebno je obaviti registraciju mTokena. Registracija se obavlja prilikom prvog pokretanja ECC Mobile. U procesu registracije, ECC će Vam dostaviti prvi dio identifikacijskog kôda za aktivaciju mTokena unutar ECC Mobile, a drugi dio SMS-om na Vaš broj mobitela. Pomoću navedenih kôdova moći ćete u ECC Mobile aktivirati mToken na svom mobilnom uređaju i pritom definirati svoj mPIN koji ćete koristiti u svrhu prijave u ECC Mobile.
Po uspješnoj registraciji, ECC Mobile ponudit će i aktivaciju e-identifikacije koju korisnik može ili ne mora obaviti. Cilj e-identifikacije je u potpunosti utvrditi identitet klijenata ECC-a te brzo i jednostavno osigurati maksimalnu sigurnost, potpuno digitalno, bez dodatnih uređaja i procedura.
E-identifikacija korisnika putem automatskog očitanja podataka s identifikacijskih dokumenata (osobna iskaznica ili putovnica) i snimkom selfi-ja je proces kojim korisnici ECC Mobile pouzdano potvrđuju svoj identitet, što je nužno za davanje suglasnosti za izvršenje jedne ili više internet transakcija i kupnju GSM bonova te podnošenje zahtjeva za izdavanje ECC kreditne kartice. Za uspješnu e-identifikaciju potrebno je imati valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu, te mobilni uređaj ili tablet s kamerom.
E-identifikacija je siguran oblik komunikacije između ECC-a i ECC-ovih korisnika. Enkripcija prikupljenih podataka i snimki osigurava se korištenjem najsuvremenijih kriptografskih standarda, a platforma je u potpunosti kompatibilna s Uredbom EU r 2016/679 (GDPR).

ECC koristi Vaše osobne podatke (uključujući OIB, zadnje 4 znamenke kartice te broj mobilnog uređaja) kao jedan od načina identifikacije u svrhu registracije za ECC Mobile te ih u tu svrhu i prosljeđuje ugovornim partnerima isključivo u svrhu poslova vezanih uz omogućavanje korištenja ECC Mobile. Podatke dobivene e-identifikacijom (sken fotografije s identifikacijskog dokumenta i selfie) ECC koristi na temelju privole korisnika za obradu biometrijskog podatka u svrhu utvrđivanja identiteta korisnika, a osobne podatke dobivene skeniranjem identifikacijskog dokumenta koristi uz utvrđivanje identiteta i za ažuriranje istih.
Ukoliko korisnik ECC Mobile ne obavi e-identifikaciju, neke funkcije ECC Mobile neće biti dostupne (izvršenje internet (on-line) transakcija, kupnja GSM bonova i podnošenje zahtjeva za izdavanje ECC kreditne kartice). Ako korisnik ne želi obaviti e-identifikaciju na temelju privole korisnika za obradu biometrijskog podatka, a želi koristiti prethodno navedene funkcionalnosti, može obaviti identifikaciju u poslovnim prostorijama u sjedištu ECC-a.

Pravila korištenja

ECC Mobile omogućuje, između ostaloga, uvid u sve Vaše transakcije, aktiviranje i deaktiviranje raznih funkcionalnosti i opcija unutar ECC Mobile aplikacije te je čuvanje podataka za prijavu u ECC Mobile aplikaciju i držanje istih u tajnosti Vaša obveza. ECC ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za neovlašteno korištenje Vaših podataka za prijavu do kojeg je došlo radi povrede Vaše obveze čuvanja podataka u tajnosti.

Radi zaštite Vaših prava i podataka, gubitak ili neovlaštenu upotrebu podataka za prijavu u ECC Mobile aplikaciju, kao i o sve druge oblike zloupotrebe ECC Mobile aplikacije, dužni ste odmah prijaviti ECC-u.

Suglasni ste koristiti ECC Mobile u skladu s ovim Uvjetima korištenja. ECC zadržava pravo izmijeniti Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme te će Vas o svakoj promijeni obavijestiti unutar ECC Mobile aplikacije.

Ovlašteni ste koristiti ECC Mobile aplikaciju samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu.

Suglasni ste da ćete se suzdržati od kršenja, zaobilaženja, obrnutog inženjeringa, dekompiliranja, rastavljanja ili drugačijeg neovlaštenog zadiranja u ECC Mobile aplikaciju ili pokušaja takvog djelovanja ili pomaganja drugoj osobi da tako djeluje.

Uređaji i računi

Korištenje ECC Mobile aplikacije može zahtijevati kompatibilne uređaje, pristup Internetu, povremena ažuriranja te na nju može utjecati rad ovih čimbenika. ECC zadržava pravo ograničavanja broja uređaja na kojima možete obaviti registraciju i prijavu u ECC Mobile aplikaciju. Za pristup ECC Mobile aplikaciji ili njenim određenim funkcijama, ECC zadržava pravo određivanja obveze ažuriranja softvera na posljednju inačicu. Prihvaćate odgovornost za ispunjavanje ovih uvjeta.

Korištenje podataka

Anonimni dijagnostički podaci i podaci o uporabi.

Informirani ste da ECC u okviru Vašeg korištenja ECC Mobile aplikacije može prikupljati, obrađivati i koristiti dijagnostičke i tehničke informacije, kao i podatke o uporabi i povezane informacije, uključujući, ali ne ograničavajući, na informacije o mobilnom telefonu, sustavu i aplikacijskom softveru i perifernim uređajima kako bi se omogućilo pružanje ažuriranja softvera, podrške za ECC Mobile aplikaciju i drugih usluga (ukoliko ih ima) povezanih s ECC Mobile aplikacijom i za provjeru usklađenosti s odredbama ovih Uvjeta korištenja. ECC će koristiti ove informacije sve dok su prikupljene anonimno u obliku koji Vas osobno ne identificira, za poboljšanje proizvoda ili omogućavanje usluga ili tehnologija korisnicima. U svrhu poboljšanja ECC Mobile aplikacije, ECC može dostaviti svojim partnerima ili neovisnim razvojnim programerima skup dijagnostičkih informacija, dokle god su dijagnostičke informacije u obliku koji Vas osobno ne identificira.

Lokacijski podaci

Određene funkcije koje se pružaju putem ECC Mobile aplikacije mogu koristiti ili se zasnivaju na informacijama o lokaciji, ukoliko su iste dostupne. ECC može prikupljati, čuvati, obrađivati i koristiti podatke o Vašoj lokaciji. Lokacijski podaci prikupljaju se, obrađuju i koriste u obliku koji Vas osobno ne identificira, a ECC ih može upotrijebiti za pružanje funkcija koje se zasnivaju na lokaciji, kao i njihovo poboljšanje.

Dozvolu za prikupljanje i obradu Vaših lokacijskih podataka dajete ili opozivate sami na način da, ukoliko želite /ne želite dozvoliti prikupljanje, obradu i korištenje podataka o lokaciji, u Vašem mobilnom uređaju u postavkama Lokacijske usluge u svako doba možete uključiti / isključiti dozvolu za korištenje lokacijskih usluga za ECC Mobile aplikaciju.

Zaštita osobnih podataka i privatnost

ECC će Vaše osobne podatke uvijek prikupljati, obrađivati i koristiti u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i Informacijama o obradi osobnih podataka dostupnim na: www.erstecardclub.hr/hr/informacije-o-obradi-osobnih-podataka.

Dostupnost ECC Mobile

ECC Mobile možete koristiti sve dok imate barem jednu važeću privatnu ECC kreditnu karticu.

Pristup ECC Mobile možete ukinuti brisanjem posljednjeg aktivnog mTokena unutar ECC Mobile aplikacije pod funkcijom 'Upravljanje mTokenom' na Vašem mobilnom uređaju. Brisanjem posljednjeg aktivnog mTokena ovaj Ugovor prestaje.

ECC pridržava pravo na promjenu, prekid, uklanjanje ili onemogućavanje pristupa ECC Mobile aplikaciji ili pojedinim funkcijama unutar ECC Mobile aplikacije u bilo koje vrijeme bez najave. ECC ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za štetu nastalu uslijed promjene, prekida, uklanjanja ili onemogućavanje pristupa aplikaciji ili pojedinim funkcijama unutar aplikacije.

Izmjena Uvjeta korištenja

ECC zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta. Za svaku izmjenu Uvjeta tražit ćemo Vašu suglasnost unutar ECC Mobile aplikacije. Niste obvezni dati suglasnost na izmijenjene Uvjete te će u tom slučaju korištenje ECC Mobile aplikacije biti onemogućeno, a ovaj Ugovor prestaje.

Trenutno važeći Uvjeti kao i sve izmjene uvijek su Vam dostupni unutar ECC Mobile aplikacije kao i na web stranicama www.diners.hr i www.erstecardclub.hr.

Završne odredbe

Na prava i obveze koji nisu utvrđeni ovim Uvjetima primjenjivat će se odredbe Okvirnog ugovora za karticu koji imate zaključen s ECC-om te drugi važeći propisi.

ECC i Korisnik suglasni su da sve sporove proizašle iz Ugovora pokušaju riješiti na miran način, a ukoliko to nije moguće u razumnom roku, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.