Hrvatska je uvela novu valutu - euro

Pravila preračunavanja

Svi kunski iznosi po vašim kreditnim i prepaid karticama te zajmovi, članarine, naknade i iznosi u ostalim evidencijama u kunama, kao i drugi novčani iskazi, preračunali su se 1.1.2023. u eure, i to bez naknade i izmjene jedinstvenog broja računa, po fiksnom tečaju konverzije prema pravilima preračunavanja i zaokruživanja iz članka 14. Zakona.

Izračun konverzije

HRK
Pogrešan unos. Možete unijeti samo brojeve i točku kao znak za decimalu.
Preračunati iznos:
EUR
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450

Dvojno iskazivanje cijena

Promjene vezane za pojedine pogodnosti po kreditnim karticama