Informacije o obradi osobnih podataka

Što je osobni podatak i obrada osobnih podataka?

Tko je voditelj obrade vaših osobnih podataka?

Koje podatke ECC prikuplja i obrađuje?

Koje su svrhe i osnove obrade vaših osobnih podataka?

Kako prikupljamo vaše osobne podatke?

Kome dostavljamo vaše osobne podatke?

Što činimo za sigurnost vaših osobnih podataka?

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Koja su vaša prava u odnosu na vaše osobne podatke?

Opoziv privola

Informacije o obradi osobnih podataka
u osnovnom sustavu registra između
kreditnih i financijskih institucija

Svrhe obrade i pravna osnova za obradu

Koji se vaši podatci obrađuju u OSR sustavu?

Kako, zašto i kada se obrađuju vaši podaci u OSR sustavu?

Vaša prava

Ostvarivanje prava

Arhiva