2017 31 SVI
Novosti, Promjene općih uvjeta i naknada Promjena naknada kartičnih platnih shema

Erste Card Club d.o.o. od 1. lipnja 2017. mijenja Naknade kartičnih platnih shema koje sada iznose 0,25% za Diners Club International, 0% za JCB International, 0,18% za Mastercard i Maestro i 0,01% za VISA kartice.