Odgoda plaćanja računa po Erste Card Club kreditnim karticama. Saznajte više

Odgoda plaćanja računa
po Erste Card Club
kreditnim karticama

Najava mjera za pomoć korisnicima poslovnih kartica Erste Card Cluba. 
Saznajte više

Vrijeme u kojem živimo postaje sve neizvjesnije zbog posljedica pandemije koronavirusa i nedavnog potresa. Zato smo, kako smo i najavili, pripremili mjere koje će vam pomoći prebroditi ovu tešku situaciju.

Omogućili smo odgodu plaćanja računa po Erste Card Club kreditnim karticama u periodu od tri mjeseca, uz mogućnost produljenja za dodatna tri mjeseca za sve naše korisnike kojima su primanja i/ili status zaposlenja pogođeni aktualnom krizom.

Osnovne informacije

Odgoda plaćanja do 3 mjeseca, uz mogućnost produljenja za dodatna 3 mjeseca

Zahtjev se može podnijeti za sve vrste kreditnih kartica u korištenju

Bez naknada, dodatnih troškova i kamata

Zahtjev za odobrenje odgode plaćanja dugovanja mogu do 31.5.2020. podnijeti klijenti koji su do sada uredno otplaćivali svoje obaveze, a čije je ostvarivanje prihoda ugroženo pandemijom koronavirusa.

Zahtjev za odgodu plaćanja podrazumijeva da možete zatražiti odgodu plaćanja za vaša dugovanja po svim kreditnim karticama dospjela nakon 1.3.2020.

Ubuduće će se, kao i dosad, dugovanja po karticama realizirati u ugovorenom roku dospijeća u mjesecu, osim za klijente kojima je u tijeku odobravanje ili je odobrena odgoda plaćanja.

Budući da su ove mjere namijenjene najteže ugroženim građanima, pozivamo sve koji svoje obaveze po kreditnim karticama mogu podmirivati redovito da to i dalje nastave činiti, bez podnošenja zahtjeva za odgodom plaćanja.

Zahtjevi će se podnositi putem aplikacije ECC Mobile pa vam predlažemo da istu preuzmete te se jednostavno registrirate.

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja korištenje vaših kartica i kartica izdanih dodatnim korisnicima bit će onemogućeno.

Koraci

Preuzmite ECC Mobile aplikaciju

Zahtjev za odobrenje odgode plaćanja podnosi se kroz ECC Mobile aplikaciju koju možete preuzeti ovdje:

Pokrenite postupak prijave

U aplikaciji na tabu Više/Profil pokreće se postupak prijave za moratorij. Aplikacija će Vas voditi korak po korak do završetka zahtjeva. Sve informacije o uvjetima odgode plaćanja i obvezama dio su informacija koje će se prezentirati u postupku prijave.

Popunite obrazac

U postupku prijave za moratorij, svakako popunite sva navedena polja obrasca za prijavu te potvrdite jesu li sve navedene informacije točne.

Pogledajte detaljne upute

Dovršite prijavu

Ako prihvaćate sve uvjete moratorija, dovršite vašu prijavu putem aplikacije ECC Mobile i moratorij postaje aktivan s danom vaše prijave.

Često postavljana pitanja

Općenita pitanja

Odgoda plaćanja je mjera koju je Erste Card Club pripremio kako bi vam olakšao plaćanje obveza i financijsku situaciju kroz krizno razdoblje izazvano pandemijom Covid-19 virusa, a odnosi se na odgodu plaćanja računa, za kartice koje je izdao Erste Card Club, na tri mjeseca, uz mogućnost produljenja za dodatna 3 mjeseca, počevši s dugovanjima koja su dospjela nakon 1.3.2020.

Pravo na odgodu plaćanja imaju svi osnovni korisnici Erste Card Club kreditnih kartica koji su do sada uredno otplaćivali svoje obaveze, a čiji su ostvarivanje prihoda i/ili status zaposlenja izmijenjeni uslijed pandemije koronavirusa.

Ne, zahtjev za odgodom plaćanja mogu podnijeti samo osnovni korisnici.

Zahtjev za odgodu plaćanja možete podnijeti za sve kreditne kartice koje je izdao Erste Card Club, a po kojima postoji neplaćeno dugovanje s dospijećem koje nije starije od 1.3.2020.

Zahtjev za odgodu plaćanja primjenjuje se na sve korisnikove kartice. Primjena odgode na samo jednu karticu nije moguća.

Odgoda plaćanja nema naknada ni dodatnih troškova.

Od trenutka ugovaranja odgode plaćanja do isteka vremena trajanja odgode plaćanja, zatezne kamate neće se obračunavati niti naplaćivati na troškove i račune za koje je ugovorena odgoda plaćanja.

Za obavijesti o troškovima (račune) izdane prije ugovaranja odgode plaćanja obračunava se redovna zatezna kamata.

U slučaju da postupak prijave za odgodu plaćanja provedete do kraja putem aplikacije ECC Mobile, odnosno ako prihvatite uvjete odgode plaćanja prilikom prijave, odgoda plaćanja postaje aktivna s danom prijave.

Zahtjev za odgodu plaćanja mogu predati i umirovljenici i roditelji odgojitelji.

Ne, odobravanjem odgode plaćanja od strane vjerovnika ne postoji zakašnjenje dužnika što je jedan od uvjeta za prijavu u DOR.

Ako ne budete u mogućnosti nastaviti s otplatom dugovanja ni po isteku ugovorene odgode plaćanja (nakon 30.6.2020.), bit će vam omogućena opcija dodatnog produljenja odgode plaćanja do 30.9.2020., ako podnesete zahtjev za novu odgodu plaćanja najkasnije do 15.6.2020., priložite svu traženu dokumentaciju te prihvatite uvjete odgode plaćanja za razdoblje od 1.7.2020. do 30.9.2020.

Ispunjavanje zahtjeva i dokumentacija

Za ispunjavanje zahtjeva potrebno je registrirati se (ili prijaviti ako ste već registrirani korisnik) u aplikaciju ECC Mobile (koju možete preuzeti ovdje - Google play ECC Mobile i App Store ‎ECC Mobile on the App Store) te pratiti korake kroz koje vas vodi aplikacija do završetka zahtjeva.

Popis dokumentacije kojom dokazujete da ispunjavate uvjete za odgodu plaćanja, ovisno o vašem statusu, možete pronaći ovdje.

Dokumentaciju za ostvarivanje prava na odgodu plaćanja možete dostaviti putem aplikacije ECC Mobile. U slučaju dodatnih upita molimo obratite nam se na telefon: 01 4929 555 ili putem e-maila otplataduga@erstecardclub.hr

Rok za dostavu dokumentacije je 10.6.2020.

Odgoda plaćanja namijenjena je klijentima Erste Card Cluba čija su primanja i/ili status zaposlenja izmijenjeni uslijed krize izazvane pandemijom koronavirusa te je pravo na odgodu plaćanja potrebno dokazati relevantnom dokumentacijom.

Erste Card Club i Erste banka ne razmjenjuju podatke o primanjima klijenata, kao ni druge podatke. Dokaz o promjeni u primanjima i/ili statusu zaposlenja je potrebno dostaviti, prema popisu koji možete pronaći ovdje.

Erste Card Club će za sve svoje klijente koji ispunjavaju uvjete za odgodu plaćanja nastojati pronaći rješenje kako bi im se olakšalo plaćanje obveza te ako do trenutka podnošenja zahtjeva niste pribavili dokaze o promjeni u primanjima i/ili statusu zaposlenja, vaš će zahtjev biti zaprimljen te ćete, po potrebi, biti kontaktirani za dostavu potrebne dokumentacije.

Nakon što vaš zahtjev bude zaprimljen putem aplikacije ECC Mobile, za svu dokumentaciju koja nedostaje bit ćete povratno kontaktirani i upućeni što od dokumentacije nedostaje.

OIB poslodavca možete pronaći na internetu ili zatražiti od svoje službe ljudskih resursa. Potvrdu o primanjima također možete zatražiti od svoje službe ljudskih resursa. Nezaposleni prilažu Rješenje o otkazu, odnosno potvrdu od HZZ-a.

Ako ste prihode ostvarivali od samostalnog rada, unosite svoj OIB.

Obavijesti o troškovima (računi) tijekom odgode plaćanja

Sve obavijesti o troškovima (računi) koji dospijevaju nakon 1.3.2020. godine, kao i nedospjeli troškovi učinjeni u razdoblju od 1.3.2020. do 30.6.2020. te naknade (npr. članarina), dospjet će na plaćanje 30.6.2020. Obavijesti o troškovima (računi) za lipanj koji bi redovno prema ranije ugovorenoj dinamici plaćanja imali dospijeće nakon 30.6.2020., dospijevaju početkom srpnja.

U razdoblju odgode plaćanja ćete redovno dobivati obavijesti o troškovima (račune) s tim da će od trenutka ugovaranja odgode plaćanja sve obavijesti biti dostavljene u elektroničkom obliku u sandučić aplikacije ECC Mobile te ih nećete zaprimiti putem pošte.

Redovno izdavanje (ranije ugovorena dinamika izdavanja) obavijesti o troškovima (računa) započinje nakon isteka razdoblja odgode plaćanja odnosno s izdavanjem obavijesti o troškovima u srpnju 2020.

Odgoda plaćanja odnosi se na nepodmirena dugovanja koja nisu starija od 1.3.2020. te na dugovanja nastala nakon navedenog datuma dospijeća, do isteka trajanja odgode plaćanja.

Obroci (rate) obročne kupnje iskazane na obavijestima o troškovima (računima) prije ugovaranja odgode plaćanja ulaze u ukupno dugovanje koje dospijeva na naplatu 30.6.2020. godine, odnosno početkom mjeseca srpnja 2020. godine za obavijesti o troškovima (račune) za lipanj koji bi redovno prema ranije ugovorenoj dinamici plaćanja imali dospijeće nakon 30.6.2020 godine.

Otplata obroka (rata) obročne kupnje koji do ugovaranja odgode plaćanja nisu još iskazani na obavijestima o troškovima (računu) pomiču se na razdoblje nakon odgode plaćanja. Na taj način produžava se ugovoreni rok otplate za obroke obročne kupnje za koje je ugovorena odgoda plaćanja i to za onaj broj mjeseci za koji je ugovorena odgoda plaćanja.

Prva sljedeća tako pomaknuta rata obročne kupnje bit će iskazana na obavijesti o troškovima (računu) za mjesec srpanj 2020. godine.

Anuiteti iskazani na obavijesti o troškovima (računima) prije ugovaranja odgode plaćanja ulaze u ukupno dugovanje koje dospijeva na naplatu 30.6.2020. godine, odnosno početkom mjeseca srpnja 2020. godine za obavijest o troškovima (račun) za lipanj koji bi redovno prema ranije ugovorenoj dinamici plaćanja imali dospijeće nakon 30.6.2020 godine.

Anuiteti koji do ugovaranja odgode plaćanja nisu bili iskazani na obavijesti o troškovima (računu), pomiču se na razdoblje nakon odgode plaćanja sukladno novom otplatnom planu za svaku transakciju koji će vam biti dostavljen u sandučić aplikacije ECC Mobile nakon odobravanja odgode plaćanja. Na taj način produžava se ugovoreni rok otplate za dugovanja za koje je ugovorena odgoda plaćanja i to za onaj broj mjeseci za koji je ugovorena odgoda plaćanja.

Od trenutka ugovaranja odgode plaćanja do isteka razdoblja odgode plaćanja za navedene proizvode neće se obračunavati redovna kamata.

Prvi sljedeći tako pomaknuti anuitet bit će iskazan na obavijesti o troškovima (računu) za mjesec srpanj 2020. godine.

Iskazani minimalni revolving iznosi na obavijesti o troškovima (računima) prije ugovaranja odgode plaćanja ulaze u ukupno dugovanje koje dospijeva na naplatu 30.6.2020., odnosno početkom srpnja 2020. godine za obavijesti o troškovima (račune) za lipanj, koji bi redovno prema ranije ugovorenoj dinamici plaćanja imali dospijeće nakon 30.6.2020 godine.

Od trenutka ugovaranja razdoblja odgode plaćanja neće se obračunavati minimalni revolving iznos sve do isteka ugovorenog razdoblja odgode plaćanja. Prvi sljedeći tako pomaknuti minimalni revolving iznos biti će iskazan na obavijesti o troškovima (računu) za mjesec srpanj 2020. godine.

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja vršit će se obračun redovnih kamata na saldo revolving zajma te isti u ukupnom iznosu dospijeva na naplatu 30.6.2020., odnosno početkom mjeseca srpnja 2020. godine za obavijest o troškovima (račun) za lipanj koji bi redovno prema ranije ugovorenoj dinamici plaćanja imali dospijeće nakon 30.6.2020.

Pogodnosti i usluge tijekom odgode plaćanja

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja kreditne kartice koje je izdao Erste Card Club bit će u statusu mirovanja, odnosno neće biti moguće koristiti osnovne kartice ni kartice izdane dodatnim korisnicima.

Ako imate ugovorene usluge ugovornog terećenja (sukladno Posebnim uvjetima za ugovorna terećenja), Erste Card Club će po odobrenju odgode plaćanja u roku od 24 sata smatrati da ste dali nalog za opoziv suglasnosti za izvršenje pojedinačne transakcije u okviru ugovornog terećenja (sukladno članku 3. Posebnih uvjeta za Ugovorna terećenja).

Nakon odobrenja odgode plaćanja, računi za usluge za koje je ugovorena usluga ugovornog terećenja neće teretiti karticu već će vam odabrani pružatelj usluge račune za pružene usluge izravno dostavljati.

Izvršenje usluge ugovornog terećenja nastavit će se nakon isteka razdoblja odgode plaćanja uz uvjet da kartica nije više blokirana.

Ako imate ugovorene usluge izravnog terećenja (SEPA izravno terećenje), Erste Card Club će vam, po odobrenju odgode plaćanja, u roku od 24 sata obustaviti izvršenje usluge izravnog terećenja (SEPA izravno terećenje).

Izvršenje usluge izravnog terećenja nastavit će se s dospijećem zadnjeg izdane obavijesti o troškovima (računa) za vrijeme odgode plaćanja.

Police osiguranja ostaju aktivne i za vrijeme trajanja odgode plaćanja.

Da, aktivacije polica osiguranja za sljedeću osiguravateljnu godinu (od 1.7.2020.) bit će izvršene neovisno o ugovorenoj odgodi plaćanja.

Usluge pomoći na cesti možete koristiti neovisno o ugovorenoj odgodi plaćanja.

Uplatom obavijesti o troškovima (računa) izdanog u lipnju ostvarujete pravo na sudjelovanje u nagradnom programu, sukladno pravilima nagradnog programa, za sve obavijesti o troškovima obuhvaćene odgodom plaćanja.

Korištenje nagradnih kuna, nagradnih milja odnosno nagradnih zvjezdica tijekom trajanja odgode plaćanja nije ograničeno.