Odgoda plaćanja računa po Erste Card Club kreditnim karticama. Saznajte više

Izbor termina izdavanja računa

Korisnici Diners Cluba mogu sami odabrati termin
izdavanja mjesečnih Diners Club računa.

Termin izdavanja računa možete odabrati:

Na ECC online i ECC Mobile:

A. termin: 1. - 7. u mjesecu
B. termin: 8. - 14. u mjesecu
C. termin: 15. - 21. u mjesecu
D. termin: 22. - 28. u mjesecu

  • Termin za plaćanje računa odabirete za svaku karticu pojedinačno
  • Odlučite li promijeniti termin izdavanja računa, on će se odraziti na formiranje računa u idućem kalendarskom mjesecu
  • Naknada za promjenu termina izdavanja računa se primjenjuje u trećoj i svakoj idućoj izmjeni

Dodatne informacije o terminu izdavanja računa i načinu njegove promjene možete dobiti na: 01/4929-555.