Putno osiguranje

Osigurani na putovanju

Stjecanje prava na policu

Polica putnog osiguranja obuhvaća sljedeća pokrića:

Adresa i kontakt Wiener osiguranje
Vienna Insurance Group d.d.: