Putno zdravstveno osiguranje Diners Gold

Polica putnog zdravstvenog osiguranja
obuhvaća sljedeća pokrića:

Adresa i kontakt Wiener osiguranje
Vienna Insurance Group d.d.: