Putno osiguranje Visa Platinum

Erste Card Club, u suradnji s osiguravajućim društvom Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., korisnicima VISA Platinum kartica pruža jedinstvenu pogodnost - policu putnog zdravstvenog osiguranja. 

Polica putnog zdravstvenog osiguranja obuhvaća sljedeća pokrića

U slučaju potrebne medicinske pomoći u inozemstvu, potrebno je nazvati pozivni centar April asistencije, partnera Wiener osiguranja, odakle se organizira pomoć u inozemstvu. Pozivni centar  je dežuran 24 sata dnevno na brojevima telefona: 

tel: +385 72 000 006

tel: +385 1 3639 009

Pravo na isplatu štete po polici osiguranja prtljage, kašnjenja prijevoza korisnik  stječe uz uvjet da je putovanje plaćeno VISA Platinum karticom uz koju je vezana polica osiguranja, osim u dijelu putnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu koje pokriva rizike na svim putovanjima osiguranika u inozemstvu.

Adresa i kontakt Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Slovenska ulica 24

10000 Zagreb

Kontakt telefon u slučaju štete: 0800 2580

Popis prodajnih mjesta Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. možete vidjeti ovdje.