3D Standard (Verified by Visa)

Sigurno na internetu

Što je Verified by Visa?

Verified by Visa je besplatna usluga sigurne kupovine Visa karticama na internetu. Prilikom potvrde kupovine, Vi potvrđujete identitet Erste Card Clubu pomoću svoje osobne zaporke - slično kao korištenje PIN-a na bankomatu. Razmjena tajnih podataka (zaporka) isključivo se obavlja između Vas i Erste Card Cluba te internetski trgovac nema uvid u podatke koji se razmjenjuju. Kako bi bili sigurni da komunicirate s Erste Card Clubom, na ekranu će se pojaviti osobna poruka s Vašim identifikacijskim podacima.

Kako Verified by Visa radi?

Verified by Visa nudi se samo kod internetskih trgovaca koji sudjeluju u Verified by Visa programu. Kupovina se obavlja slično kao i kod običnih internetskih trgovaca s izuzetkom što se kod Verified by Visa trgovaca prilikom potvrde kupovine izvodi provjera identiteta korisnika.

Proces kupovine je sljedeći

 • odaberite željenu robu i/ili usluge te prijeđite na stranicu (link) za plaćanje.
 • upišite tražene podatke (uključujući broj svoje Visa kartice) i trgovina se automatski povezuje s Erste Card Clubom.
 • Erste Card Club provjerava je li Vaša kartica aktivirana za korištenje Verified by Visa usluge i ako jest, na Vašem zaslonu pojavit će se prozor s osnovnim detaljima o transakciji, Vašim identifikacijskim podacima te zahtjevom za unos zaporke.
 • provjerite ispravnost prikazanih podataka (Iznos transakcije, posljednje četiri znamenke na kartici te ispravnost osobne poruke)
 • unesite svoju zaporku i potvrdite unos
 • ako je zaporka ispravna, Erste Card Club trgovcu potvrđuje Vašu autentičnost
 • trgovac Erste Card Clubu prosljeđuje upit o raspoloživim sredstvima na računu i ispravnosti statusa kartice
 • Erste Card Club odobrava transakciju

Kako aktivirati Verified by Visa uslugu?

Aktivacija Verified by Visa usluge izvodi se prilikom prve kupovine kod interentskog trgovca koji podržava Verified by Visa sustav plaćanja. Proces aktivacije je sljedeći:

 • odaberite željenu robu i/ili usluge te prijeđite na stranicu (link) za plaćanje,
 • upišite tražene podatke (uključujući broj svoje Visa kartice) i trgovina se automatski povezuje s Erste Card Clubom
 • Erste Card Club provjerava je li Vaša kartica aktivirana za korištenje Verified by Visa usluge i ako nije, na Vašem zaslonu pojavit će se prozor s ponudom za aktivaciju usluge
 • ako želite aktivirati uslugu, unesite tražene podatke i kreirajte zaporku
 • Erste Card Club provjerava ispravnost unesenih podataka i ako su oni ispravni, obavještava Vas o uspješnoj aktivaciji
 • nakon potvrde o aktivaciji na Vašem zaslonu pojavit će se prozor s osnovnim detaljima o transakciji, Vašim identifikacijskim podacima te zahtjevom za unos zaporke
 • provjerite ispravnost prikazanih podataka (Iznos transakcije, posljednje četiri znamenke na kartici te ispravnost osobne poruke)
 • unesite svoju zaporku i potvrdite unos
 • ako je zaporka ispravna Erste Card Club trgovcu potvrđuje Vašu autentičnost
 • trgovac Erste Card Clubu prosljeđuje upit o raspoloživim sredstvima na računu i ispravnosti statusa kartice.
 • Erste Card Club odobrava transakciju

Detaljne informacije o Verified by Visa programu pogledajte na: http://www.visaeurope.com/en/cardholders/verified_by_visa.aspx

Detaljne korake korištenja možete preuzeti na sljedećem linku: Preuzmite