Hoću li imati mogućnost ugovoriti neku drugu opciju pomoći na cesti?

Umjesto postojećeg HAK paketa Pomoć na cesti, koji ste imali kao korisnik Diners Club HAK kartice, s novom Diners Club Standardnom karticom automatski će vam se aktivirati novi ORYX paket Pomoć na cesti PREMIUM u Hrvatskoj i inozemstvu – besplatno za prvu godinu korištenja.

Također, bez naknade za prvu godinu korištenja, darujemo vam i paket Pomoć u kući (za osnovne i dodatne korisnike Diners Club Standardne kartice) koji omogućuje organizaciju i pokriće troškova sanacije hitnih kvarova u vašem kućanstvu.