Što trebam napraviti nakon isteka prve godine korištenja ORYX paketa Pomoć na cesti PREMIUM i Pomoć u kući?

Za nastavak korištenja ORYX paketa uz plaćanje godišnje naknade, potrebno je tijekom prve godine aktivirati usluge pozivom na telefon 01/ 4929 108, a uskoro i kroz aplikaciju ECC Mobile. Naknada za ORYX pakete iznosi:

  • 150 kuna za ORYX paket Pomoć na cesti PREMIUM
  • 90 kuna za ORYX paket Pomoć u kući