Mogu li kao korisnik više osnovnih Diners Club kartica iz D Club nagradnog programa odjaviti jednu od tih kartica, a s ostalima nastaviti sudjelovati u nagradnom programu?

Odjavom se isključuju iz sudjelovanja sve osnovne kartice korisnika.