Mogu li se nagradne kune zbrajati prilikom iskorištenja s više osnovnih kartica različitih korisnika?

Nagradne kune sakuplja svaki osnovni korisnik zasebno. Udruživanje nagradnih kuna različitih osnovnih korisnika nije moguće.