Mogu li zatražiti djelomično umanjenje računa ili moram nagradnim kunama platiti račun u cijelosti?

Nagradnim kunama možete djelomično ili u cijelosti umanjiti račun.