Na koji način se obračunavaju nagradne kune na revolving zajam?

Kod revolving zajma nagradne se kune obračunavaju na ukupni iznos novih troškova na prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu, iskazanih na računu pod uvjetom da je taj iznos jednak ili veći od 1000 kuna te da je ukupni iznos računa plaćenu u dospijeću i u cijelosti.