Na što se ostvaruju nagradne kune?

Nagradne kune ostvaruju se na ukupan iznos potrošnje na prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu, iskazan na računu koji Erste Card Club izdaje osnovnom korisniku pod uvjetom da je ukupni iznos računa plaćen u cijelosti i u dospijeću.