Odgoda plaćanja računa po Erste Card Club kreditnim karticama. Saznajte više

Ostvarujem li dodatne nagradne kune ako imam aktiviranu uslugu e-račun kao u nagradnom programu „dinersirano za vas“?

U D Club nagradnom programu korisnici Diners Club Junior i korisnici Diners Club Rijeka City Card Companion kartice ne sudjeluju samostalno te ne ostvaruju dvostruke nagradne kune. Njihova potrošnja pribraja se potrošnji osnovnog korisnika koji na temelju ukupne potrošnje ostvaruje nagradne kune.U D Club nagradom programu ne ostvaruju se dodatni nagradne kune za aktivnu uslugu e-račun.