Dokumentacija

Opći dokumenti

Uvjeti korištenja web aplikacije NaOku PDF (93 KB)
NaOku - Precizan pregled vašeg poslovanja - brošura PDF (1 MB)
Zahtjev za pristup web aplikaciji NaOku PDF (137 KB)
Request for access to the NaOku web application PDF (154 KB)
Zahtjev za otkaz Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju privatne kartice PDF (691 KB)
Zahtjev za otkaz Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju poslovne kartice PDF (689 KB)
Metodologija načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja 06-2019 PDF (29 KB)
Obrazac za povrat sredstava i reklamaciju PDF (51 KB)
Brošura - Financijska pismenost - Računi za plaćanje PDF (157 KB)
Brošura - Vaša prava pri izvršavanju plaćanja u Europi PDF (341 KB)
Zahtjev za ponavljanje PIN broja po Diners Club/Mastercard/Visa karticama Erste Card Club-a PDF (998 KB)
Zahtjev za ponovnu izradu Erste Card Club kartice PDF (1009 KB)
Zahtjev za promjenu termina izdavanja računa po privatnim Diners Club karticama koje izdaje Erste Card Club PDF (110 KB)
Zahtjev za promjenu termina izdavanja računa po poslovnim Diners Club karticama koje izdaje Erste Card Club PDF (112 KB)
Zahtjev za promjenu limita po Visa/Mastercard kreditnoj kartici za privatne korisnike PDF (84 KB)
Zahtjev za promjenu limita po Diners Club/ Visa/Mastercard kreditnoj kartici za poslovne korisnike PDF (1 MB)
Zahtjev za promjenu uvjeta korištenja po Diners Club kreditnoj kartici za privatne korisnike PDF (174 KB)
Zahtjev za aktivaciju usluge ugovornog terećenja po privatnoj Diners Club kartici PDF (567 KB)
Zahtjev za deaktivaciju usluge ugovornog terećenja po poslovnoj Diners Club kartici PDF (529 KB)
Zahtjev za opoziv suglasnosti za privatne Diners Club kartice PDF (226 KB)
Posebni uvjeti za ugovorno terećenje u primjeni od 15.7.2018. PDF (27 KB)
Dani terećenja PDF (144 KB)
Izjava o stvarnom vlasniku poslovnog subjekta PDF (326 KB)
Izjava o političkoj izloženosti osobe PDF (30 KB)
Politically Exposed Persons questionnaire PDF (29 KB)
Zahtjev za promjenu podataka klijenata PDF (503 KB)

Diners Club

Mastercard

Visa

Nagradni programi

Osiguranja