Dokumentacija

Opći dokumenti

Opći uvjeti korištenja web stranica Erste Card Cluba PDF (39 KB)
Zahtjev za otkaz Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju privatne kartice PDF (265 KB)
Zahtjev za otkaz Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju poslovne kartice PDF (259 KB)
Metodologija načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja PDF (196 KB)
Methodology of manner and sequence of closing receivables PDF (136 KB)
Obrazac za prijavu reklamacije kupnje PDF (54 KB)
Obrazac za reklamacije po transakcijama i uplatama za Erste Card Club kartice PDF (118 KB)
Zahtjev za povrat preplaćenih sredstava po ECC karticama PDF (168 KB)
Zahtjev za ponavljanje PIN broja po Diners Club/Mastercard/Visa karticama Erste Card Club-a PDF (98 KB)
Zahtjev za ponovnu izradu Erste Card Club kartice PDF (106 KB)
Zahtjev za promjenu uvjeta korištenja Diners Club/Visa/Mastercard kreditne kartice Erste Card Cluba d.o.o. za privatne korisnike PDF (705 KB)
Zahtjev za promjenu termina izdavanja računa po privatnim Diners Club karticama koje izdaje Erste Card Club PDF (110 KB)
Zahtjev za promjenu termina izdavanja računa po poslovnim Diners Club karticama koje izdaje Erste Card Club PDF (112 KB)
Zahtjev za deaktivaciju usluge ugovornog terećenja po privatnoj Diners Club kartici PDF (524 KB)
Zahtjev za deaktivaciju usluge ugovornog terećenja po poslovnoj Diners Club kartici PDF (523 KB)
Zahtjev za opoziv usluge ugovornog terećenja po privatnoj Diners Club kartici PDF (578 KB)
Zahtjev za opoziv usluge ugovornog terećenja po poslovnoj Diners Club kartici PDF (578 KB)
Zahtjev za prijevremenu otplatu zajma PDF (138 KB)
Zahtjev za promjenu uvjeta korištenja DC/VISA/MC poslovnih kartica Erste Card Cluba PDF (1 MB)
Izjava o stvarnom vlasniku poslovnog subjekta PDF (565 KB)
Višekratna izjava za pravne osobe PDF (202 KB)
Izjava o političkoj izloženosti osobe PDF (216 KB)
Zahtjev za promjenu podataka klijenata PDF (503 KB)

Diners Club

Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK–DC-12-2017-01 - važeća od 1.1.2018. PDF (164 KB)
Decision on fees for the Diners Club cards no. NAK-DC-12-2017-01 - valid from 1.1.2018. PDF (197 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club Rijeka City Card prepaid kartice važeće od 1.2.2016. PDF (295 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club Rijeka City Card prepaid kartice - 1.2.2016. PDF (282 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Diners Club Rijeka City Card prepaid Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.2.2016. PDF (221 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta za Diners Club kartice 25.4.2016. PDF (4 MB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.5.2016. PDF (432 KB)
Opći uvjeti Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.2.2017. PDF (313 KB)
General terms and conditions of the blanket agreement on Issuing and Using Diners Club Card issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.2.2017. PDF (237 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK–DC/06-2016/01 - važeća od 1.7.2016. PDF (270 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2016. PDF (81 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 01.01.2017. PDF (80 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta i uvođenje Posebnih uvjeta za Diners Club kartice PDF (234 KB)
Pravila nagradnog programa za korisnike Diners Club Croatia Airlines i Visa Croatia Airlines kartica - važeća od 15.6.2016. PDF (167 KB)
Pravila nagradnog program za korisnike Diners Club Exclusive kartice - važeća od 15.6.2016. PDF (160 KB)
Opći uvjeti za stjecanje i ostvarivanje prava na osiguranje po Diners Club karticama važeći od 15.09.2015. PDF (144 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK-DC/12-2016/01 - važeća od 1.1.2017. i 1.2.2017. PDF (283 KB)
Decision on fees for the Diners Club cards no. NAK-DC-12-2016-01 - valid from 1.1.2017. PDF (283 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK-DC-06-2017-01 važeći od 1.7.2017. PDF (142 KB)
Decision on fees for the Diners Club cards no. NAK-DC-06-2017-01 - valid from 1.7.2017. PDF (281 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta od 1.6.2017. PDF (20 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2017. PDF (81 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2018. PDF (81 KB)
Obavijest o promjeni Odluke o naknadama od 1.3.2018. PDF (69 KB)

Mastercard

Obavijest o promjeni Općih uvjeta za Mastercard kartice 25.4.2016. PDF (3 MB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Mastercard kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.5.2016. PDF (396 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Mastercard kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. važeći od 1.8.2016. PDF (312 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using MasterCard Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.8.2016. PDF (369 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK–MC/06-2016/01 od 1.7.2016. PDF (255 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2016. PDF (81 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta za Mastercard kartice - 1.8.2016. PDF (799 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 01.01.2017. PDF (80 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK–MC-12-2016-01 od 1.1.2017. PDF (261 KB)
Decision on fees for Mastercard cards no. NAK-MC-12-2016-01 - valid from 1.1.2017. PDF (220 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK-MC-06-2017-01 od 1.7.2017 PDF (267 KB)
Decision on fees for Mastercard cards no. NAK-MC-06-2017-01 - valid from 1.7.2017. PDF (224 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta od 1.6.2017. PDF (20 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2017. PDF (81 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Mastercard kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. važeći od 1.6.2017. PDF (401 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Mastercard Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.6.2017. PDF (369 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2018. PDF (81 KB)
Obavijest o izmjeni Općih uvjeta okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Mastercard kartica koje izdaje Erste Card Club d.o.o. od 1.11.2017. PDF (46 KB)

Visa

Opći uvjeti za ostvarivanje i stjecanje prava na osiguranje po Visa karticama od 01.07.2013 PDF (138 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta za Visa kartice 25.4.2016. PDF (3 MB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Visa kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.5.2016. PDF (400 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Visa kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. važeći od 1.8.2016. PDF (404 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Visa Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.8.2016. PDF (319 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK–VC/06-2016/01 od 1.7.2016. PDF (258 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2016. PDF (81 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta za Visa kartice - 1.8.2016. PDF (746 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 01.01.2017. PDF (80 KB)
Pravila nagradnog programa za korisnike Diners Club Croatia Airlines i Visa Croatia Airlines kartica - važeća od 15.6.2016. PDF (167 KB)
Opći uvjeti za ostvarivanje i stjecanje prava na osiguranje po Visa karticama Erste Card Cluba važeći od 15.9.2015. PDF (151 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK-VC12-201601 - važeća od 1.1.2017. PDF (267 KB)
Decision on fees for Visa cards no. NAK-VC-12-2016-01 - valid from 1.1.2017. PDF (225 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK-VC-06-2017-01 - važeća od 1.7.2017. PDF (272 KB)
Decision on fees for Visa cards no. NAK-VC-06-2017-01 - valid from 1.7.2017. PDF (228 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta od 1.6.2017. PDF (20 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2017. PDF (81 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Visa kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. važeći od 1.6.2017. PDF (403 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Visa Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.6.2017. PDF (318 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2018. PDF (81 KB)
Obavijest o izmjeni Općih uvjeta okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Visa kartica koje izdaje Erste Card Club d.o.o. od 1.11.2017. PDF (43 KB)