Dokumentacija

Opći dokumenti

Uvjeti korištenja NaOku portala PDF (561 KB)
NaOku - Precizan pregled vašeg poslovanja - brošura PDF (3 MB)
Zahtjev za pristup NaOku portalu PDF (142 KB)
Opći uvjeti korištenja web stranica Erste Card Cluba PDF (39 KB)
Zahtjev za otkaz Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju privatne kartice PDF (691 KB)
Zahtjev za otkaz Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju poslovne kartice PDF (689 KB)
Metodologija načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja 06-2019 PDF (29 KB)
Methodology of manner and sequence of closing receivables 06-2018 PDF (28 KB)
Obrazac za povrat sredstava i reklamaciju PDF (51 KB)
Obrazac za reklamacije po transakcijama i uplatama za Erste Card Club kartice PDF (118 KB)
Brošura - Financijska pismenost - Računi za plaćanje PDF (157 KB)
Brošura - Vaša prava pri izvršavanju plaćanja u Europi PDF (341 KB)
Zahtjev za povrat preplaćenih sredstava po ECC karticama PDF (168 KB)
Zahtjev za ponavljanje PIN broja po Diners Club/Mastercard/Visa karticama Erste Card Club-a PDF (98 KB)
Zahtjev za ponovnu izradu Erste Card Club kartice PDF (20 KB)
Zahtjev za promjenu uvjeta korištenja Diners Club/Visa/Mastercard kreditne kartice Erste Card Cluba d.o.o. za privatne korisnike PDF (546 KB)
Zahtjev za promjenu termina izdavanja računa po privatnim Diners Club karticama koje izdaje Erste Card Club PDF (110 KB)
Zahtjev za promjenu termina izdavanja računa po poslovnim Diners Club karticama koje izdaje Erste Card Club PDF (112 KB)
Zahtjev za aktivaciju usluge ugovornog terećenja po privatnoj Diners Club kartici PDF (567 KB)
Zahtjev za deaktivaciju usluge ugovornog terećenja po poslovnoj Diners Club kartici PDF (529 KB)
Zahtjev za opoziv suglasnosti za privatne Diners Club kartice PDF (226 KB)
Zahtjev za opoziv suglasnosti za poslovne Diners Club kartice PDF (174 KB)
Obavijest o otkazu Okvirnog ugovora o izravnom terećenju privatne Diners Club kartice PDF (219 KB)
Obavijest o otkazu Okvirnog ugovora o izravnom terećenju poslovne Diners Club kartice PDF (163 KB)
Posebni uvjeti za ugovorno terećenje u primjeni od 15.7.2018. PDF (27 KB)
Dani terećenja PDF (175 KB)
Zahtjev za prijevremenu otplatu zajma PDF (138 KB)
Zahtjev za promjenu uvjeta korištenja DC/VISA/MC poslovnih kartica Erste Card Cluba PDF (1 MB)
Izjava o stvarnom vlasniku poslovnog subjekta PDF (573 KB)
Višekratna izjava za pravne osobe PDF (202 KB)
Izjava o političkoj izloženosti osobe PDF (30 KB)
Politically Exposed Persons questionnaire PDF (29 KB)
Zahtjev za promjenu podataka klijenata PDF (503 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2021. PDF (293 KB)

Diners Club

Zahtjev za izdavanje Diners Club Standardne Business/Corporate kartice za pravne osobe PDF (1018 KB)
Zahtjev za izdavanje Diners Club Standardne Business kartice za poslovne djelatnosti PDF (1 MB)
Zahtjev za izdavanje Diners Club Croatia Airlines Business/Corporate kartice za pravne osobe PDF (682 KB)
Zahtjev za izdavanje Diners Club Croatia Airlines Business kartice za poslovne djelatnosti PDF (752 KB)
Zahtjev za izdavanje Diners Club ORYX Business/Corporate kartice za pravne osobe PDF (771 KB)
Zahtjev za izdavanje Diners Club ORYX Business kartice za poslovne djelatnosti PDF (801 KB)
Zahtjev za izdavanje Diners Club HAK Business/Corporate kartice za pravne osobe PDF (598 KB)
Zahtjev za izdavanje Diners Club HAK Business kartice za poslovne djelatnosti PDF (668 KB)
Zahtjev za izdavanje Diners Club Exclusive Business/Corporate kartice za pravne osobe PDF (216 KB)
Zahtjev za izdavanje Diners Club Exclusive Business kartice za poslovne djelatnosti PDF (256 KB)
Zahtjev za izdavanje Diners Club Revolving kartice za pravne osobe PDF (642 KB)
Zahtjev za izdavanje Diners Club Revolving kartice za poslovne djelatnosti PDF (711 KB)
Zahtjev za izdavanje Diners Club kartice za poslovne korisnike PDF (730 KB)
Zahtjev za promjenu uvjeta korištenja Diners Club kartice za poslovne korisnike PDF (48 KB)
Zahtjev za promjenu uvjeta korištenja kreditne kartice Erste Card Cluba-a d.o.o. za pravne osobe PDF (476 KB)
Zahtjev za promjenu uvjeta korištenja kreditne kartice Erste Card Cluba-a d.o.o. za obrt i poslovne djelatnosti PDF (477 KB)
Zahtjev za ponavljanje PIN broja PDF (186 KB)
Zahtjev za ponovnu izradu Erste Card Club kartice PDF (22 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK_DC_12_2019_01 od 1.1.2020.pdf PDF (196 KB)
Decision on Fees for Diners Club Cards number NAK_DC_12_2019_01 from 1.1.2020.pdf PDF (140 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2020. PDF (292 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2020. PDF (140 KB)
Opći uvjeti Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.6.2019. PDF (121 KB)
General terms and conditions of the blanket agreement on Issuing and Using Diners Club Card issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.6.2019. PDF (121 KB)
General terms and conditions of the blanket agreement on Issuing and Using Diners Club Card issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 15.7. and 1.10.2018. PDF (110 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izravnom terećenju Diners Club kartice u primjeni od 1.6.2017. PDF (89 KB)
Special Terms and Conditions on Issuing and Using Diners Club Exclusive Card Issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.2.2017. PDF (122 KB)
Special Terms and Conditions on Issuing and Using Diners Club HAK Card Issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.10.2018. PDF (208 KB)
Special Terms and Conditions on Issuing and Using Diners Club ORYX Card Issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.10.2018. PDF (129 KB)
Special Terms and Conditions on Issuing and Using Diners Club Rijeka City Card Issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.10.2018. PDF (126 KB)
Special Terms and Conditions on Issuing and Using Diners Club Standard Card Issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.10.2018. PDF (122 KB)
Special Terms and Conditions on Issuing and Using Diners Club Smartx Card Issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from PDF (122 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK–DC-12-2017-01 - važeća od 1.1.2018. PDF (164 KB)
Decision on fees for the Diners Club cards no. NAK-DC-12-2017-01 - valid from 1.1.2018. PDF (197 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club Rijeka City Card prepaid kartice važeće od 1.2.2016. PDF (295 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club Rijeka City Card prepaid kartice - 1.2.2016. PDF (282 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Diners Club Rijeka City Card prepaid Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.2.2016. PDF (221 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta za Diners Club kartice 25.4.2016. PDF (4 MB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.5.2016. PDF (121 KB)
Opći uvjeti Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.2.2017. PDF (313 KB)
General terms and conditions of the blanket agreement on Issuing and Using Diners Club Card issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.2.2017. PDF (237 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK–DC/06-2016/01 - važeća od 1.7.2016. PDF (270 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2016. PDF (81 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 01.01.2017. PDF (80 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta i uvođenje Posebnih uvjeta za Diners Club kartice PDF (234 KB)
Pravila nagradnog programa za korisnike Diners Club Croatia Airlines i Visa Croatia Airlines kartica - važeća od 15.6.2016. PDF (167 KB)
Pravila nagradnog program za korisnike Diners Club Exclusive kartice - važeća od 15.6.2016. PDF (160 KB)
Opći uvjeti za stjecanje i ostvarivanje prava na osiguranje po Diners Club karticama važeći od 15.09.2015. PDF (144 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK-DC/12-2016/01 - važeća od 1.1.2017. i 1.2.2017. PDF (283 KB)
Decision on fees for the Diners Club cards no. NAK-DC-12-2016-01 - valid from 1.1.2017. PDF (283 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK-DC-06-2017-01 važeći od 1.7.2017. PDF (142 KB)
Decision on fees for the Diners Club cards no. NAK-DC-06-2017-01 - valid from 1.7.2017. PDF (281 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta od 1.6.2017. PDF (20 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2017. PDF (81 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2018. PDF (81 KB)
Obavijest o promjeni Odluke o naknadama od 1.3.2018. PDF (69 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta RCC prepaid - od 1.9.2018 PDF (524 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club Rijeka City Card prepaid kartice broj NAK-DCRCCPP/07-2015/01 - važeća od 1.8.2015. PDF (238 KB)
Decision on fees for the Diners Club Rijeka City Card prepaid cards no. NAK-DCRCCPP/07-2015/01 - valid from 1.8.2015 PDF (119 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club Rijeka City Card prepaid kartice važeći od 1.6.2017. PDF (263 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Diners Club Rijeka City Card prepaid Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.6.2017. PDF (240 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta RCC prepaid - od 1.6.2017. PDF (38 KB)
Posebni uvjeti o izdavanju i korištenju Diners Club SmartX kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.2.2017. PDF (282 KB)
Special terms and conditions on issuing and using Diners Club SmartX Card issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.2.2017 PDF (123 KB)
Posebni uvjeti o izdavanju i korištenju Diners Club Rijeka City Card kartica koje izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.2.2017. PDF (130 KB)
Special terms and conditions on issuing and using Diners Club Rijeka City Card issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.2.2017 PDF (127 KB)
Posebni uvjeti o izdavanju i korištenju Diners Club HAK kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.2.2017. PDF (39 KB)
Special terms and conditions on issuing and using Diners Club HAK Card issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.2.2017. PDF (209 KB)
Posebni uvjeti o izdavanju i korištenju Diners Club Croatia Airlines kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.2.2017. PDF (126 KB)
Special terms and conditions on issuing and using Diners Club Croatia Airlines Card issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.2.2017. PDF (123 KB)
Posebni uvjeti o izdavanju i korištenju Diners Club ORYX kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.2.2017. PDF (134 KB)
Special terms and conditions on issuing and using Diners Club ORYX Card issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.2.2017. PDF (130 KB)
Posebni uvjeti o izdavanju i korištenju Diners Club Standardne kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.2.2017. PDF (124 KB)
Special terms and conditions on issuing and using Diners Club Standard Card issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.2.2017. PDF (123 KB)
Opći uvjeti Okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.6.2017. PDF (311 KB)
General terms and conditions of the blanket agreement on Issuing and Using Diners Club Card issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.6.2017. PDF (234 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK–DC/02-2018/01 - važeća od 1.3.2018. PDF (291 KB)
Decision on fees for the Diners Club cards no. NAK–DC/02-2018/01 - valid from 1.3.2018. PDF (291 KB)
Posebni uvjeti o izdavanju i korištenju Diners Club Loyalty kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.2.2017. PDF (278 KB)
Special terms and conditions on issuing and using Diners Club Loyalty Card issued by Erste Card Club d.o.o. - valid from 1.2.2017. PDF (146 KB)
Posebni uvjeti o izdavanju i korištenju Diners Club SmartX kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.10.2018. PDF (29 KB)
Special terms and conditions on issuing and using Diners Club SmartX Card issued by Erste card Club d.o.o. - valid from 1.10.2018. PDF (122 KB)
Obavijest o promjenama Diners Club kartica - 18.6.2018 PDF (52 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2018. PDF (162 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice - važeća od 15.6., 1.7. i 1.10.2018 PDF (282 KB)
Decision on fees for the Diners Club cards no. NAK-DC-06-2018-01 valid from 1.7., 15.7. i 1.10.2018 PDF (53 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club Rijeka City Card prepaid kartice važeći od 1.9.2018.pdf PDF (440 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Diners Club Rijeka City Card prepaid Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.9.2018.pdf PDF (141 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta za Diners Club Rijeka City Card prepaid karticu od 1.11.2018.pdf PDF (38 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK-DC-11-2018-01 - važeća od 15.12.2018..pdf PDF (279 KB)
Decision on fees for the Diners Club cards no. NAK-DC-11-2018-01 - valid from 15.12.2018..pdf PDF (196 KB)
Diners Club Plus kartica - Obrazac o informacijama prije sklapanja Ugovora o kreditu PDF (191 KB)
Promotivni letak s reprezentativnim primjerom Diners Club Plus privatne kartice PDF (576 KB)
Ugovor o izdavanju i korištenju Diners Club Plus kartice Erste Card Cluba d.o.o. PDF (148 KB)
Zahtjev za prijevremenu otplatu zajma PDF (138 KB)
Promotivni letak s reprezentativnim primjerima Diners Club kreditnih proizvoda u ponudi Erste Card Cluba PDF (899 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK_DC-12_2018-01 od 1.1.2019.pdf PDF (245 KB)
Decision on Fees for Diners Club Cards No. NAK_DC-12_2018-01 - 1.1.2019.pdf PDF (204 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2019. PDF (109 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK_DC-06_2019-01 od 1.7.2019.pdf PDF (455 KB)
Decision on Fees for Diners Club Cards No. NAK_DC-06_2019-01 - 1.7.2019.pdf PDF (388 KB)
Decision on Fees for Diners Club Cards number NAK_DC_06_2020_01 from 1.7.2020 PDF (388 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK_DC_06_2020_01 od 1.7.2020. PDF (454 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2019. PDF (290 KB)
Posebni uvjeti o izdavanju i korištenju Diners Club Rijeka City Card kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.7.2020. PDF (105 KB)
Special terms and conditions on issuing and using Diners Club Rijeka City Cards issued by Erste card Club d.o.o. - valid from 1.7.2020.pdf PDF (34 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club Rijeka City Card prepaid kartice važeći od 1.11.2018.pdf PDF (257 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Diners Club Rijeka City Card prepaid Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.11.2018 PDF (541 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club Rijeka City Card prepaid kartice broj NAK_DCRCCPP_06_2018_01 - važeća od 1.9.2018. PDF (403 KB)
Decision on fees for the Diners Club Rijeka City Card prepaid cards no. NAK-DCRCCPP-06-2018-01 - valid from 1.9.2018 PDF (114 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK–DC/02-2021/01 od 1.7.2021. PDF (451 KB)
Odluka o naknadama za Diners Club kartice broj NAK_DC_12_2020_01 od 1.1.2021. PDF (456 KB)
Decision on Fees for Diners Club Cards number NAK_DC_12_2020_01 from 1.1.2021. PDF (384 KB)
Posebni uvjeti o izdavanju i korištenju Diners Club Standardne kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.7.2020. PDF (105 KB)
Special terms and conditions on issuing and using Diners Club Standard Card issued by Erste card Club d.o.o. - valid from 1.7.2020..pdf PDF (32 KB)

Mastercard

Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK_MC-12_2019_01 od 1.1.2020.pdf PDF (222 KB)
Decision on Fees for Mastercard Cards No. NAK_MC-12_2019_01 from 1.1.2020.pdf PDF (161 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta za Mastercard kartice 25.4.2016. PDF (3 MB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2020. PDF (292 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2020. PDF (140 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Mastercard Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 15.7. and 1.10.2018. PDF (134 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Mastercard kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.5.2016. PDF (396 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Mastercard kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. važeći od 1.8.2016. PDF (312 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using MasterCard Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.8.2016. PDF (369 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK–MC/06-2016/01 od 1.7.2016. PDF (255 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta za Mastercard kartice - 1.8.2016. PDF (799 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 01.01.2017. PDF (80 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK–MC-12-2016-01 od 1.1.2017. PDF (261 KB)
Decision on fees for Mastercard cards no. NAK-MC-12-2016-01 - valid from 1.1.2017. PDF (220 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK-MC-06-2017-01 od 1.7.2017 PDF (267 KB)
Decision on fees for Mastercard cards no. NAK-MC-06-2017-01 - valid from 1.7.2017. PDF (224 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta od 1.6.2017. PDF (20 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2017. PDF (81 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Mastercard kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. važeći od 1.6.2017. PDF (401 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Mastercard Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.6.2017. PDF (369 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2018. PDF (81 KB)
Obavijest o izmjeni Općih uvjeta okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Mastercard kartica koje izdaje Erste Card Club d.o.o. od 1.11.2017. PDF (46 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Mastercard kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. važeći od 1.11.2017. PDF (482 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Mastercard Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.11.2017. PDF (277 KB)
Uvjeti korištenja 3D standarda (2016) PDF (164 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK-MC-12-2017-01 od 1.1.2018. PDF (152 KB)
Decision on fees for Mastercard cards no. NAK-MC-12-2017-01 valid from 1.1.2018. PDF (143 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK-MC-06-2018-01 - važeće od 1.7. i 1.10.2018. PDF (337 KB)
Decision on fees for Mastercard cards no. NAK-MC-06-2018-01 valid from 1.7. and 1.10.2018. PDF (38 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2018. PDF (162 KB)
Obavijest o promjenama po Mastercard karticama od 1.7.2018. PDF (417 KB)
Metodologija načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja PDF (69 KB)
Methodology of manner and sequence of closing receivables PDF (136 KB)
Decision on fees for Mastercard cards no. NAK-MC-11-2018-01 valid from 1.12.2018.pdf PDF (227 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK-MC11-201801 od 1.12.2018.pdf PDF (339 KB)
Promotivni letak s reprezentativnim primjerima MasterCard kreditnih kartica u ponudi Erste Card Cluba PDF (243 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK_MC-12_2018-01 od 1.1.2019.pdf PDF (339 KB)
Decision on Fees for Mastercard Cards No. NAK_MC-12_2018-01- 1.1.2019.pdf PDF (241 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2019. PDF (109 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK_MC-06_2019-01 od 1.7.2019.pdf PDF (624 KB)
Decision on Fees for Mastercard Cards No. NAK_MC-06_2019-01- 1.7.2019.pdf PDF (470 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK_MC-06_2020_01 od 1.7.2020.pdf PDF (625 KB)
Decision on Fees for Mastercard Cards No. NAK_MC-06_2020_01 from 1.7.2020.pdf PDF (470 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2019. PDF (290 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Mastercard kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. važeći od 1.6.2019. PDF (143 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Mastercard Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.6.2019. PDF (143 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK_MC-12_2020_01 od 1.1.2021.pdf PDF (628 KB)
Decision on Fees for Mastercard Cards No. NAK_MC-12_2020_01 from 1.1.2021.pdf PDF (474 KB)
Odluka o naknadama za Mastercard kartice broj NAK–MC/02-2021/01 od 1.7.2021. PDF (174 KB)

Visa

Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK_VC-12_2019_01 od 1.1.2020.pdf PDF (202 KB)
Decision on Fees for Visa Cards No. NAK_VC-12_2019_01 from 1.1.2020.pdf PDF (140 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2020. PDF (292 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2020. PDF (140 KB)
Opći uvjeti za ostvarivanje i stjecanje prava na osiguranje po Visa karticama od 01.07.2013 PDF (138 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta za Visa kartice 25.4.2016. PDF (3 MB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Visa Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 15.7. and 1.10.2018. PDF (114 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Visa kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. - važeći od 1.5.2016. PDF (400 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Visa kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. važeći od 1.8.2016. PDF (404 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Visa Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.8.2016. PDF (319 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK–VC/06-2016/01 od 1.7.2016. PDF (258 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta za Visa kartice - 1.8.2016. PDF (746 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 01.01.2017. PDF (80 KB)
Pravila nagradnog programa za korisnike Diners Club Croatia Airlines i Visa Croatia Airlines kartica - važeća od 15.6.2016. PDF (167 KB)
Opći uvjeti za ostvarivanje i stjecanje prava na osiguranje po Visa karticama Erste Card Cluba važeći od 15.9.2015. PDF (151 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK-VC12-201601 - važeća od 1.1.2017. PDF (267 KB)
Decision on fees for Visa cards no. NAK-VC-12-2016-01 - valid from 1.1.2017. PDF (225 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK-VC-06-2017-01 - važeća od 1.7.2017. PDF (272 KB)
Decision on fees for Visa cards no. NAK-VC-06-2017-01 - valid from 1.7.2017. PDF (228 KB)
Obavijest o promjeni Općih uvjeta od 1.6.2017. PDF (20 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2017. PDF (81 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Visa kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. važeći od 1.6.2017. PDF (403 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Visa Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.6.2017. PDF (318 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2018. PDF (81 KB)
Obavijest o izmjeni Općih uvjeta okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Visa kartica koje izdaje Erste Card Club d.o.o. od 1.11.2017. PDF (43 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Visa kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. važeći od 1.11.2017. PDF (489 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Visa Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.11.2017. PDF (282 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK-VC-12-2017-01 od 1.1.2018. PDF (156 KB)
Decision on fees for Visa cards no. NAK-VC-12-2017-01 valid from 1.1.2018. PDF (147 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK-VC-06-2018-01 - važeće od 1.7., 15.7. i 1.10.2018. PDF (265 KB)
Uvjeti korištenja 3D standarda (2016) PDF (164 KB)
Obavijest o izmjenama po Visa karticama od 1.7.2018. PDF (427 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2018. PDF (162 KB)
Decision on fees for Visa cards no. NAK-VC-06-2018-01 valid from 1.7., 15.7. i 1.10.2018 PDF (45 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK-VC/11-2018/01 od 1.12.2018. PDF (269 KB)
Decision on Fees for Visa Cards No. NAK-VC/11-2018/01 valid from 1.12.2018. PDF (153 KB)
Promotivni letak s reprezentativnim primjerima Visa kreditnih kartica u ponudi Erste Card Cluba PDF (251 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK_VC-12_2018-01 od 1.1.2019.pdf PDF (269 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.1.2019. PDF (109 KB)
Metodologija načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja 06-2019 PDF (29 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK_VC-06_2019-01 od 1.7.2019.pdf PDF (460 KB)
Decision on Fees for Visa Cards No. NAK_VC-06_2019-01 - 1.7.2019.pdf PDF (307 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK_VC-06_2020_01 od 1.7.2020.pdf PDF (460 KB)
Decision on Fees for Visa Cards No. NAK_VC-06_2020_01 from 1.7.2020.pdf PDF (307 KB)
Obavijest o promjeni kamatnih stopa od 1.7.2019. PDF (290 KB)
Opći uvjeti okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Visa kartice koju izdaje Erste Card Club d.o.o. važeći od 1.6.2019. PDF (144 KB)
General Terms of the Blanket Agreement on Issuing and Using Visa Card Issued by Erste Card Club d.o.o. valid from 1.6.2019. PDF (143 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK_VC-12_2020_01 od 1.1.2021.pdf PDF (461 KB)
Decision on Fees for Visa Cards No. NAK_VC-12_2020_01 from 1.1.2021.pdf PDF (309 KB)
Odluka o naknadama za Visa kartice broj NAK–VC/02-2021/01 od 1.7.2021. PDF (457 KB)

Nagradni programi

Osiguranja