Prigovori

Procedure rješavanja prigovora

Informacije o podnošenju prigovora

Prigovori predstavljaju relevantan izvor informacija Erste Card Clubu da prepozna mogućnosti za poboljšanje kvalitete svojih usluga.

Smatrate li da vam je u poslovnom odnosu s  Erste Card Clubom d.o.o. (u nastavku: ECC) povrijeđeno neko pravo možete podnijeti prigovor ECC-u.

Prigovor nam možete uputiti

Smjernice za podnošenje prigovora

Što se događa nakon podnošenja prigovora?

Što možete učiniti ako ste nezadovoljni rješenjem prigovora?

Postupanje kod najčešćih vrsta prigovora