Izravno terećenje

Opustite se, vaši računi bit će podmireni na vrijeme.

Plaćajte račune uslugom Izravnog terećenja i uštedite vrijeme i novac

Diners Club korisnicima privatnih i poslovnih kartica nudi mogućnost plaćanja režija i ostalih usluga Izravnim terećenjem. Na ovaj način štedite svoje vrijeme, ostvarujete odgodu plaćanja do mjesec dana te sakupljate bodove/zvjezdice/milje u nagradnom programu. Troškovi koje plaćate Izravnim terećenjem, prikazuju se na mjesečnom Diners Club računu.

Tvrtke za koje se može ugovoriti usluga

 
Hrvatski Telekom d.d.
Hrvatski Telekom d.d.
VIPnet d.o.o.
HEP d.d.
Zagrebački holding d.o.o.
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Merkur osiguranje d.d.
Posmrtna pripomoć
  Vodoopskrba i odvodnja
 
Tele2 d.o.o.
OT-Optima Telekom d.d.
Amis Telekom d.o.o.
Uniqa osiguranje d.d.
Metronet Telekomunikacije d.d.
Iskon Internet d.d.
Generali osiguranje d.d.
Wiener Vienna Insurance Group

Naknade

Plaćanje računa Izravnim terećenjem ne zahtjeva dodatne naknade, osim za HEP račun za koji se zaračunava naknada u visini od 1,5%,.

Erste Card Club pridržava pravo i nakon sklapanja Okvirnog ugovora o izravnom terećenju uvesti i zaračunati naknadu za pružanje usluge Izravnog terećenja u postotku iznosa izvršene uplate. Postotak se utvrđuje aktima Erste Card Cluba o kojem će Erste Card Club izvijestiti korisnika uz račun, najmanje 2 mjeseca prije početka uvođenja ili promjene naknade.

Kako ugovoriti uslugu izravnog terećenja?

Popunite Zahtjev za aktivaciju usluge Izravnog terećenja i priložite čitku presliku posljednjih računa (uplatnica) za koje želite ugovoriti plaćanje. Za plaćanje premije osiguranja priložite i presliku police osiguranja. 

Usluga se aktivira nakon sklapanja Okvirnog ugovora o izravnom terećenju o čemu ćemo Vas pisano obavijestiti.

Zahtjev dostavite poštom, e-mailom ili faksom. 

Zahtjev pošaljite:

Poštom
Erste Card Club d.o.o.
Ulica Frana Folnegovića 6
10000 Zagreb
Faxom
01/4920-400

Reklamacije i opoziv suglasnosti za izravno terećenje

Sve reklamacije vezane uz uslugu Izravnog terećenja podnosite Erste Card Clubu. Pojedinačno izvršenje transakcije Izravnog terećenja, bez otkaza Okvirnog ugovora o izravnom terećenju, možete opozvati najkasnije do kraja radnog dana (16:00 sati) koji prethodi ugovorenom danu terećenja.

Opoziv se podnosi:

  • poštom u Erste Card Club na adresu Ulica Frana Folnegovića 6, 10 000 Zagreb
  • mailom na info@erstecardclub.hr
  • ili na broj faksa 01/4920 400 u obliku pisanog Zahtjeva u kojem ste obvezni točno navesti za koju transakciju vršite opoziv, ako se radi o opozivu pojedinačne transakcije.

Prestanak okvirnog ugovora o izravnom terećenju

Okvirni ugovor o izravnom terećenju možete otkazati bez navođenja razloga, što ujedno predstavlja i opoziv suglasnosti za izvršenje niza platnih transakcija, pri čemu otkaz nastupa prvi sljedeći radni dan nakon što je u Erste Card Clubu zaprimljena obavijest o otkazu.