ECC online

Sve što vam treba je online!

Pregled troškova

Koristite ECC online usluge kako bi imali nadzor nad svojim troškovima:

  • Pregled svih troškova te uvid u fakturirane i nefakturirane troškove
  • Pregled obročne kupnje - pregled fakturiranih i nefakturiranih rata obročne kupnje
  • Mogućnost preuzimanja formiranih računa u PDF ili Excel formatu

Navedene usluge mogu koristiti samo i isključivo osobe za koje je osoba ovlaštena za zastupanje popunila zahtjev.

Bez naknade!

Koristite ECC online usluge potpuno besplatno.