Odgoda plaćanja računa po Erste Card Club kreditnim karticama. Saznajte više

e-račun

Mjesečni račun primite i platite online.

e-račun je usluga Erste Card Cluba namijenjena svim korisnicima osnovnih Erste Card Club kartica koji svoj mjesečni račun žele primati u elektroničkom formatu (PDF) te ga plaćati lako i brzo koristeći uslugu e-plaćanje sa svog računa u banci. U sljedećem mjesecu nakon aktivacije usluge e-račun, svoje račune više nećete primati poštom. 

Zašto aktivirati e-račun?

 

Štedi vrijeme

Uvijek stiže na vrijeme i bez kašnjenja. Plaćate ga brzo uslugama e-bankarstva.

 

Ekološki prihvatljiv

Doprinosi očuvanju šuma i prirode. Bez nepotrebnog ispisa papira.

 

Osigurava privatnost

Siguran je od neželjenih pogleda, a preuzimate ga samo vi.

 

Siguran

Dostavlja se na ECC online usluge i osiguran je jedinstvenim korisničkim imenom i zaporkom.

 

Dostupan

Pregled posljednih šest e-računa moguć je bilo gdje i bilo kada. 

Kako aktivirati e-račun?

ECC Mobile

U izborniku odaberite kategoriju Više.

Kliknite na Profil.

Odaberite karticu za koju želite odjaviti primanje računa u papirnatom obliku.

Odaberite Način dostave.

Označite Slanje računa poštom i kliknite na Odjavite

Potvrdite odjavu klikom na Nastavite.

Na ekranu će se prikazati poruka da ste se uspješno odjavili.

Pod Slanje računa poštom status je promijenjen u Neaktivno.

1

U izborniku odaberite kategoriju Više.
Kliknite na Profil.

2

Odaberite karticu za koju želite odjaviti primanje računa u papirnatom obliku.

3

Odaberite Način dostave.

4

Označite Slanje računa poštom i kliknite na Odjavite.

5

Potvrdite odjavu klikom na Nastavite.

6

Na ekranu će se prikazati poruka da ste se uspješno odjavili.

7

Pod Slanje računa poštom status je promijenjen u Neaktivno.

ECC Online

U izborniku odaberite kategoriju Račun. Pored kartice za koju želite odjaviti dostavu računa poštom odaberite Odjavi.

Potvrdite odjavu usluge gumbom Potvrdi.

Na ekranu se ispisuje poruka da ste uspješno odjavili uslugu dostave računa poštom.

1

U izborniku odaberite kategoriju Račun.
Pored kartice za koju želite odjaviti dostavu računa poštom odaberite Odjavi.

2

Potvrdite odjavu usluge gumbom Potvrdi.

3

Na ekranu se ispisuje poruka da ste uspješno odjavili uslugu dostave računa poštom.

e-plaćanje

Nakon što se formira vaš račun s napravljenim troškovima, dobit ćete obavijest o računu u e-sandučić na ECC online usluzi te na svoju e-mail adresu.

1.

Kliknite na Plaćanje računa u lijevom izborniku

 

2.

Odaberite opciju e-plaćanje

 

3.

Odaberite banku u kojoj ste korisnik usluge e-banking i kliknite na Plaćanje

 

4.

U novom prozoru koji se otvorio (elektroničko bankarstvo vaše banke) obavite prijavu

 

5.

Podaci potrebni za plaćanje računa otvorit će se u predlošku za plaćanje. Podatke s tog predloša upišite u za to predviđena polja u elektroničkom bankarstvu vaše banke

Korisnici on-line bankarstva Erste banke imaju mogućnost još jednostavnijeg i bržeg plaćanja Erste Card Club računa korištenjem usluge e-plaćanje. Nakon što se prijavite u internetsko bankarstvo Erste NetBanking svi podaci potrebni za plaćanje računa automatski će biti upisani u novi nalog za plaćanje (HUB1) nakon čega je potrebno samo potvrditi uplatu.

Dodatne mogućnosti