SMS Info

Ne da vam se pričati?

SMS Info je usluga namijenjena korisnicima privatnih Diners Club, Mastercard i VISA kartica. 

Usluga omogućuje da putem SMS poruka primate razne informacije o svojoj kartici na mobilni telefon.

Diners Club paketi - SMS Info

SMS Info Basic
za Diners Club kartice

0 kn/mj.


Vrsta informacije:

  • Poruka o formiranom računu (1 dan nakon formiranja računa)
  • Poruka o neplaćenom računu (1 dan prije dospijeća)
  • Poruka o neplaćenom računu (2-6 dana nakon datuma dospijeća ili kod trajnog naloga nakon 1. neuspješnog izvršenja)
  • Poruka o isteku kartice 

SMS Info Nagradni program
za Diners Club kartice


Vrsta informacije:

  • Informacije o stanju nagradnih bodova/zvjezdica/broju osvojenih Miles&More milja
  • Informacije o formiranom Exclusive voucheru

 

 

 

SMS Info Stanje
za Diners Club kartice

Stanje ukupnog dugovanja
po osnovnoj i dodatnim karticama

  • za dnevno zaprimanje SMS-a - 6 kn
  • za tjedno zaprimanje SMS-a - 2 kn
  • za mjesečno zaprimanje SMS-a - 0,50 kn

dnevno/ tjedno/ mjesečno, odnosno po promjeni stanja dugovanja
 


 

Visa i Mastercard paketi - ECC SMS Info

Informacije o stanju i raspoloživom
iznosu za Visa/Mastercard kreditne kartice

4,00 kn/mj.

Informacije o autorizaciji kartične transakcije za Visa/ Mastercard kreditne kartice

3,00 kn/mj.

Napomene: Za aktivaciju paketa SMS Info Stanje i/ili SMS Info nagradni program potrebno je prethodno aktivirati osnovni SMS Info Basic paket. Naknada se obračunava nakon isteka mjeseca u kojem se paket SMS Info usluge koristi, odnosno u trenutku generiranja računa za prethodni mjesec. Naknada za aktivirane pakete SMS Info usluge ne naplaćuje za prvi mjesec korištenja ako je zahtjev podnesen nakon 20. u mjesecu. Kod odjave paketa, naknada se obračunava u punom iznosu bez obzira da li je paket SMS Info usluge otkazan 1. u mjesecu ili 25. u mjesecu.

Dodatni korisnici Diners Club kartica

SMS Info Nagradni program


Vrsta informacije:

  • Informacije o broju osvojenih Miles & More milja

Kako aktivirati SMS Info uslugu?

Putem ECC online usluge

Aktivirajte SMS Info odmah!

 

 

Poštom ili faksom

Popunjeni Zahtjev za aktivaciju/deaktivaciju SMS Info usluge možete dostaviti poštom u Erste Card Club d.o.o., Ulica Frana Folnegovića 6, Zagreb ili faksom na broj 01/4813-225 za Diners Club ili 01/4920-400 za Mastercard i Visa kartice.