Prihvaćanje platnih transakcija

Erste Card Club specijalizirana je kartična kuća s najdužom tradicijom poslovanja na našem tržištu, s izdanih više od 500.000 kartica i preko 21.000 EFT POS uređaja.

Erste Card Club jedini na hrvatskom tržištu izdaje i ugovara prihvat Diners Club kartica. Također, izdaje Visa i Mastercard kartice te ugovara prihvat Maestro, Mastercard, Visa, Discover, BC Card, JCB, i Dina Card kartica.

Erste Card Club omogućuje ugovaranje
prihvata sljedećih kartičnih brandova:

Regulatorni tehnički standardi i PSD2 regulativa

RTS (engl. Regulatory Technical Standards) je tehnički standard koji propisuje smjernice za provedbu PSD2 regulative.

Posljednjih godina došlo je do brojnih promjena na tržištu platnog prometa. Osim tehnoloških inovacija, došlo je i do izuzetnog rasta online i mobilnih plaćanja te, posljedično, novih načina plaćanja.

Zbog toga je Europska unija (EU) 2015. usvojila drugu direktivu – Payment Services Directive (u daljnjem tekstu PSD2 direktiva). Glavni ciljevi PSD2 direktive su integriranje i optimiziranje europskog platnog tržišta, poticanje inovacija i konkurentnosti te unapređivanje sigurnosti elektroničkih načina plaćanja.

SCA (engl. Strong Customer Authentication) jaka je ili pouzdana autentifikacija, koja se primjenjuje pri provođenju elektroničkih platnih transakcija.

Glavna značajka SCA je autorizacija s minimalno 2-faktorskom 2FA ili višefaktorskom potvrdom.

Višefaktorska autentifikacija je proces koji podrazumijeva upotrebu različitih faktora autentifikacije:

  • znanje se odnosi na ono što samo korisnik može znati, poput lozinke, PIN-a ili sigurnosnog pitanja
  • posjedovanje se odnosi na ono što samo korisnik posjeduje, poput fizičkog tokena ili mobilnog telefona 
  • svojstvenost je biometrijski dio korisnika – otisak prsta, sken lica ili glas.

Trostruka zaštita (3DS) je protokol za razmjenu poruka, koji potrošačima omogućava da se, prilikom obavljanja kupnje na internetu karticom koja nije prisutna (CNP – Card Not Present), autentificiraju kod izdavatelja svoje kartice i m-trgovine. Dodatna sigurnosna razina pomaže u sprečavanju neovlaštenih transakcija CNP-a i štiti trgovca od izlaganja CNP-a prijevari.
Tri domene u sigurnosnom standardu sastoje se od domene prihvatitelja, domene izdavatelja i domene interoperabilnosti (primjerice, platnih sustava Diners Club, Visa, Mastercard i sl.). 

Trenutačno je na snazi standard 3DS1.0, nakon uvođenja 3DS 2.0 i dalje ćemo podržavati 3DS1.0 te se transakcija odvija prema ovisnosti o protokolu koje podržava kartica.

  • MO TO transakcije – plaćanje uz telefonsku ili elektroničku narudžbu (ugovorite s nama - link)
  • MIT transakcije – transakcije koje inicira trgovac (ugovorite s nama - link). Jedna ili više transakcija koju trgovac inicira na temelju prethodne suglasnosti klijenta
  • One leg out – transakcije karticama izdane izvan EGP zone (izvan zemalja europskog gospodarskog prostora)
  • Anonymous transactions – anonimne transakcije, poput transakcije anonimnim prepaid karticama  

Za vas nema promjena, sve promjene i integracije napravljene su s vašim Internet payment service providerom. Za sva dodatna pitanja trebate kontaktirati njegove djelatnike.

Postoje određene izuzeća kad nije potrebno primijeniti SCA, od kojih je najvažniji članak 11.:

Beskontaktne transakcije na prodajnom mjestu – Pružateljima platnih usluga dopušteno je ne primjenjivati pouzdanu autentifikaciju ako platitelj inicira beskontaktnu elektroničku platnu transakciju i ispunjeni su sljedeći uvjeti: (a) pojedinačni iznos beskontaktne elektroničke platne transakcije ne prelazi 50 EUR; i (b) ukupna vrijednost prethodnih beskontaktnih elektroničkih platnih transakcija koje su inicirane platnim instrumentom s beskontaktnom funkcijom u razdoblju od datuma posljednje primjene pouzdane autentifikacije klijenta ne prelazi 150 EUR; ili (c) broj uzastopnih beskontaktnih elektroničkih platnih transakcija iniciranih platnim instrumentom opremljenim beskontaktnom funkcijom u razdoblju od posljednje primjene pouzdane autentifikacije klijenta nije veći od pet.

Zbog nove regulative pri naplati vaših proizvoda i usluga beskontaktnim plaćanjem povećat će se potreba za unosom, odnosno potvrdom transakcije PIN-om iako je riječ o beskontaktnim plaćanjima iznosa ispod 100 kn. To nije povezano sa samim klijentom i njegovom platežnom moći, već je riječ o novom stupnju sigurnosti.

PSD2 direktiva stupila je na snagu 2016. godine, a do početka ove godine države članice EU morale su je ugraditi u svoje zakonodavstvo.

U Republici Hrvatskoj PSD2 direktiva regulirana je Zakonom o platnom prometu (ZPP).

Planirano je da se direktiva primjenjuje od 14.9.2019. Međutim, postoje naznake da će se dijelovi direktive odgoditi zbog tehničke zahtjevnosti Upute. 

Nazovite Erste Card Club na telefonski broj 01 4929 343 ili pošaljite upit na prodaja@erstecardclub.hr.

S obzirom na to da se i dalje radi na implementaciji tehničkih i regulatornih promjena, do daljnjega se primjenjuje postojeći proces, a transakcije će se i dalje redovno prihvaćati.

O svim budućim aktivnostima i promjenama pravodobno ćemo obavijestiti svoje klijente.