Prihvaćanje platnih transakcija

Erste Card Club specijalizirana je kartična kuća s najdužom tradicijom poslovanja na našem tržištu, s izdanih više od 500.000 kartica i preko 21.000 EFT POS uređaja.

Erste Card Club jedini na hrvatskom tržištu izdaje i ugovara prihvat Diners Club kartica. Također, izdaje Visa i Mastercard kartice te ugovara prihvat Maestro, Mastercard, Visa, Discover, BC Card, JCB, i Dina Card kartica.

Erste Card Club omogućuje ugovaranje
prihvata sljedećih kartičnih brandova: