Kako ugovoriti prihvaćanje
platnih transakcija i dokumentacija

Kako ugovoriti prihvaćanje platnih transakcija

Prihvaćanje platnih transakcija ostvaruje se potpisivanjem Okvirnog ugovora o prihvaćanju platnih transakcija. Potpisom ugovora prodajnom mjestu omogućuje se prihvaćanje platnih transakcija ugovorenih kartica kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja roba ili usluga, jednokratno ili na više mjesečnih rata.

Postupak sklapanja Okvirnog ugovora o prihvaćanju platnih transakcija možete započeti:

1

Pozivom na 01/4929-343 

2

Okvirni ugovor o prihvaćanju platnih transakcija sastoji se od:

• Posebnih odredbi Okvirnog ugovora o prihvaćanju platnih transakcija
• Priloga ugovoru - upitnika
• Općih uvjeta Okvirnog ugovora o prihvaćanju platnih transakcija
• Prikaza međubankovne naknade
• Metodologije izračuna naknada
 

Potrebna dokumentacija

Navedenu dokumentaciju dostavite

• e-mailom: prodaja@erstecardclub.hr
• faksom: 01/4920-503
• poštom: Erste Card Club d.o.o., Ulica Frana Folnegovića 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska, s napomenom za Sektor prodaje i upravljanja prodajnom mrežom
 

Kontakti